MODERNIZACJA CIEPŁOWNICTWA W KIERUNKU EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I OSIĄGANIA CELÓW EKOLOGICZNYCH

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 22-23 maja 2023 roku

KLUCZOWI PARTNERZY MERYTORYCZNI

Organizator

Współorganizator

Partner