Program*

9:30-10:00

Rejestracja uczestików

10.30-11.20

Sport dla wszystkich – programy Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierające rozwój sportu masowego

10.30-11.20

Rozwój sportu amatorskiego i rekreacji w strategiach i działaniu miast. Debata burmistrzów i prezydentów miast

11.20-11.35

Coffee break

11.35-12.00

Współpraca samorządów z placówkami edukacyjnymi - rozwój sportu szkolnego, organizacja miejskich rozgrywek międzyszkolnych, wspieranie edukacji i wychowania dla sportu

12.00-12.45

Współpraca wydziałów sportu urzędów miejskich i MOSiR-ów w planowaniu i realizacji strategii rozwoju sportu masowego. Studia przypadków

12.45-13.30

Tworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Studia przypadków

13.30-13.45

Coffee break

13.45-14.00

Komunikacyjne, rekreacyjne i urbanistyczne funkcje miejskich programów rowerowych

14.00-14.45

Organizacja imprez biegowych - czy celem jest tylko promocja miast i gmin?

14.45-15.15

Lunch

15.15-15.55

Inwentaryzacja prywatnych placówek wspierania zdrowego trybu życia w miastach i gmiach [studia fitnes, crossfit, aerobik] i włączanie ich w realizację polityki sportowej i rekreacyjnej samorządów. Studium przypadku

15.55-16.40

Prezentacja raportu "Sport masowy w polityce i działalności miast" oraz ogłoszenie wyników rankingu samorządów o najwyższym wsparciu finansowym dla sportu w kadencji 2010 - 2014

16.40

Zakończenie

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

powrót do strony głównej