W trakcie konferencji przedstawiony zostanie

„Ranking bieżących wydatków samorządów na sport w okresie kadencji 2010 – 2014.“

Ranking bieżących wydatków samorządów na sport za minioną kadecję ma za zadanie ukazać zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu masowego. W rankingu pominięte są wydatki inwestycyjne w tym dziale klasyfikacji budżetowej,
bowiem mają one charakter incydentalny oraz wiążą się często z budową obiektów wykorzystywanych głównie na potrzeby sportu kwalifikowanego. Ranking zbudowany jest na prostym algorytmie : wydatki bieżące w okresie 2010 - 2014/ liczba ludności =- lista rankingowa, a więc badane są wydatki per capita.

 

Samorządy ujęte są w rankingu według kategorii zapewniających elementarną porównywalność jednostek: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, małe miasta, gminy wiejskie. Dodatkowo rozważamy uwzględnienie w rankingu kategorii powiatów i województw.

Ranking jest opracowany na podstawie aktualnych danych ze sprawozdań budżetowych jst składanych Ministrowi Finansów oraz z danych GUS dotyczących liczby mieszkańców.

 

Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska z Zakładu Rozwoju Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Sudiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dodatkowo każdy uczestnik dostanie raport: „Sport masowy w miastach“. Dotyczy on rozwoju sportu masowego, który ujęto w formie odrębnych artykułów prezentujących różne aspekty tej aktywności samorządu. Głównym zagadnieniem w raporcie jest omówienie podstaw prawnych działalności samorządów gminnych w tym zakresie, strategie rozwoju sportu masowego w miastach, organizacja oraz instytucje wspierające realizację celów, elementy infrastruktury sportu masowego, promocja poprzez sport i sportowe imprezy masowe oraz finansowanie sportu i kultury fizycznej.

Poszczególne tematy przedstawiane są poprzez konkretne przykłady realizacji zadań w różnych miastach Polski na tle danych statystycznych, pozwalajacych uchwycić dane zjawisko zarówno w skali ogólnopolskiej jak i konkretyzacjach lokalnych.

 

Raport powstał na zamówienie Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i został zrealizowany przez liczne grono profesjonalnych autorów,
w tym także współpracujących z pismem.

 

powrót do strony głównej