Sport dla wszystkich – programy Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierające rozwój sportu masowego oraz infrastruktury sportowej

 

Aleksandra Plucińska, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej >>>
Wojciech Kudlik, Zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich >>>

 

 

 

Rozwój sportu amatorskiego i rekreacji w strategiach i działaniu miast. Debata

 

Krzysztof Dębowski, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, Kraków >>>

 

 

 

Współpraca samorządów z placówkami edukacyjnymi - rozwój sportu szkolnego, organizacja miejskich rozgrywek międzyszkolnych, wspieranie edukacji i wychowania dla sportu.

 

Andrzej Pichet, Inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu >>>

 

 

Współpraca wydziałów sportu urzędów miejskich i MOSiR-ów w planowaniu i realizacji strategii rozwoju sportu masowego. Studia przypadków

 

Ewa Bąk, Dyrektor Wydziału Sportu Miasta Poznań >>>

 

 

 

Tworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Studia przypadków

 

Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Warszawy >>>

Adam Maksim, Kierownik Referatu Sportu, Biuro Prezydenta miasta Gdańska ds. Sportu >>>

Katarzyna Ziemska, CEO, Testa Communications Sp. z o.o. >>>

 

 

 

Organizacja imprez biegowych - czy celem jest tylko promocja miast i gmin?


Janusz Bojkowski, Wójt Gminy Postomino >>>
Wojciech Starowicz, Poland Business Run >>>

 

powrót do strony głównej